3 Feb 2014 - Attack of the blizzard

En dårlig dag. Idag var den første dagen at vi innså at å overvintre på Svalbard er ikke uten kamp. Fire dager brukte vi på å bygge en to meter høy snøvegg, som skulle beskytte oss fra vinden fra sørøst. I natt kollapset den da nordavinden kom i full styrke før vi rakk å bygge den planlagte "nordaveggen".
Een slechte dag. Vandaag was de eerste dag dat we inzagen dat Svalbard zich niet zo makkelijk laat temmen. Vier dagen hadden we nodig om het twee meter hoge muur te bouwen, dat ons tegen de zuidoosten wind zou beschermen. Vannacht viel de muur toen de noorderwind in volle kracht zijn aantreden deed, voordat we tijd hadden om de geplande "noordermuur" te voltooien.
Not a good day. Today's the first day we realized that setbacks are to be expected when overwintering on Svalbard. Four days we had used on building the two meter high snow wall, which would protect us against southeastern winds. Tonight, the wall fall down when northernwinds came in full force, leaving no time to complete the planned "northern wall".


Vinden kom gjennom åpningen i veggen og ble fanget bak teltet, helt til veggen ble sprengt i fillebiter, sammen med halvparten av snubleblusskuddene. I stiv kuling og mørke måtte vi grave frem snubleblussystemet, erstatte skuddene, og bygge en provisorisk ny snøvegg som skulle beskytte oss mot de verste vindkastene.

Det ble den verste natten hittil for meg. Det blafret, knaste og ristet i teltet hele natten. Jeg sovnet ikke før vinden løyet, klokken sju om morgenen. Tre timer senere stod jeg opp for å bruke det lille lyset vi har til å vurdere skadene. Teltleiren vår så ut som et bombet slott.
De wind kwam door de opening van de muur en bouwde druk op achter de tent, tot het punt waarop de muur aan gort werd geblazen, samen met de helft van de beeralarmschoten. In het donker moesten we terwijl het stormde het alarmsysteem opgraven, de schoten vervangen en een provisorische nieuwe muur bouwen die ons tegen de ergste windstoten zou beschermen.
Het werd de ergste nacht tot nu toe. De tent schudde, kraakte en wapperde de hele nacht. Pas toen de wind om zeven uur ging liggen, kon ik de slaap vatten. Drie uur later stond ik weer op om het weinige licht dat we hebben te benutten om de schade op te nemen. Ons kamp zag eruit als een gebombardeerd slot
The wind entered our camp through the opening in the wall and built up pressure behind the tent, to the point that the wall was blown to smithereens, along with half of our polar bear defence shots. In the storm and dark, we had to dig out the polar bear defence system, replace the shots, and build a provisional wall to protect us from the worst gales.
It became the worst night so far for me. The tent was flapping, shaking and making cracking noises all night. It was not until the winds dropped, at around seven in the morning, that I could catch some sleep. Three hours later I got up to use the little light we have to assess the damage. Our tent camp looked like a bombed castle.


The wall and me in happier days

Innenfor fundamentene til den gamle muren hadde fokksnøen samlet seg, slik at jeg måtte bruke en time på å grave frem vedstabelen og en del utstyr. Også den nesten to meter dype latrinen var fylt til kanten med snø.

Men sånn er det å bo i telt på Svalbard vinterstid. Vi kjeder oss ikke og får masse trening og frisk luft.
Binnen de fundamenten van de oude muur had de wind sneeuw verzameld, zodat ik een uur nodig had om ons brandhout en enige uitrusting weer op te graven. Ook de bijna twee meter diepe latrine was tot de rand toe gevuld met sneeuw.

Maar zo is het nu eenmaal om in een tent te overwinteren op Svalbard. We vervelen ons niet en zijn lekker bezig in de frisse lucht.
Wind carried snow had accumulated within the foundations of the old wall, so that I needed an hour to dig out our wood pile and some equipment. Our almost two meter deep latrine was also filled to the edge with snow.

But I guess that is how it is like to overwinter on Svalbard in a tent. We definately do not bore ourselves and get lots of exercise and fresh air.Mens gravearbeidet foregikk, kom Jakob og Alex på besøk. Det var kjekt å få en liten pause og le litt av situasjonen. De har kjøpt seg snøskutere og er innom nesten hver dag for å slå av en hyggelig prat før de fortsetter råneturene til Longyearbreen.
Tijdens de graafwerkzaamheden kwamen Jakob en Alex op bezoek. Fijn om een pauze te kunnen nemen en om de situatie te lachen. Zij hebben sneeuwscooters gekocht en komen bijna elke dag even op bezoek voordat ze hun cruiserondje maken op de Longyear gletsjer.
While the digging was carried out, Jakob and Alex paid our camp a visit. It was nice to get a little break and laugh about the whole situation. They have bought snowmobiles and  are visiting us almost every day for a nice chat on their way to some cruising on the Longyear Glacier.Jeg gleder meg til jeg får kjøre skuter også. I morgen har jeg et møte hos Svalbard Skuteruteleie, hvor jeg har fått praksisplass, for å bli kjent med de ansatte, turene, rutinene og ustyret. Det blir nok ikke lenge til min første skutertur!

Jeg holder dere oppdatert!
Ik kijk er naar uit zelf op een sneeuwscooter te kunnen rijden. Morgen heb ik een kennismakingsdag bij Svalbard Scooterverhuur, waar ik stage zal lopen, om de mensen, tochten, routines en uitrusting te leren kennen. Het zal waarschijnlijk niet lang duren tot mijn eerste scootertrip!

Ik houd jullie op de hoogte!
I look forward to driving a snowmobile myself. Tomorrow, I have a meeting at Svalbard Snowmobile Rental, where I will have my practice placement, to get to know the people, trips, routines and equipment. It will probably not be long before my first snowmobile trip!

I'll keep you updated!